مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2- 2- مبانی نظری پژوهش

تحلیل گران مالی، طرفداران اصلی افشای عمومی در پیش بینی سود هستند. طرفداران عقیده دارند افشای پیش بینی سود منجر به ثبات بیشتردر بازار سهام شده، سطح اعتماد بازار را افزایش خواهد داد. در نتیجه افشا و پیش بینی سود، انتظارات سرمایه گذاران به نتایج واقعی نزدیکتر خواهد شدو مجموعه پیشنهادات  و در خواست های گروهی بیش تری وجود خواهد داشت که در واقع تعداد تغییر در بازار سهام را کاهش خواهد داد .

مخالفین گزارشگری پیش بینی سود در درجه اول گروه مالی و اجرایی شرکت ها هستند که عقیده دارند ارائه پیش بینی سود قابل اتکاء، با معضلات عملی روبرو می باشد و ارائه این اطلاعات بر عملیات شرکت و معاملات سهام تاثیر دارد. همچنین افشا ممکن می باشد برای شرکت هزینه هایی داشته باشد مثلا رقبا ممکن می باشد از اطلاعات افشا شده بهره گیری کنند .

مخالفین می‌گویند معمولا هنگام افشای نتایج واقعی که دارای انحراف از سود پیش بینی شده می باشد، عدم اطمیناینی در بازار به وجودمی‌آیدکه این عدم اطمینان منجر به عدم قابلیت اتکای پیش بینی سود و حتی کلیه اطلاعات و صورتهای مالی ارائه شده از سوی شرکت خواهد داشت. در صورت افشای غلط، ریسک اقامه دعوا علیه شرکت هم بالا می‌رود .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

افشا در سمت مقابل مخالفین گزارش پیش بینی‌های سود عقیده دارند که:

افشاء پیش بینی‌های سود موجب تغییرات قیمت سهام خواهد گردید. در نتیجه مجموعه پیشنهادات و درخواستهای گروهی به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، هم در زمان انتشار پیش بینی سود و هم به هنگام افشاء نتایج واقعی که دارای انحراف از سود‌های پیش بینی شده می باشد .پس این مسئله باعث عدم اطمینان و اعتماد سرمایه گذار به بازار سهام شده و این عدم اطمینان منجر به عدم قابلیت اتکاء نه تنها نسبت به پیش بینی‌های سود که بلکه کلیه اطلاعات و صورتهای مالی ارائه شده خواهد گردید. افشاء پیش بینی‌های سود طی یک آگهی برای شرکتها و مدیران آن نیز به اندازه شرکتهایی که تحت تاثیر قرار می‌دهند سرمایه گذاران را اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری منطقی می‌تواند خطرناک باشد و بلاخره آنکه افشاء  پیش بینی‌های سود نمی‌تواند و نمی‌بایست به عنوان آخرین راه حل تلقی گردد. مقررات جداگانه‌ای می‌تواند برای کنترل و جلوگیری مبادله اطلاعات با افشاء پیش بینی‌های سود وضع گردد.

الزامی کردن افشاء به موقع توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار برای برقراری تعادل بین سرمایه گذاران کلان و کوچک در سطحی برابر بوده می باشد (رحمانی نصرآبادی، 1387).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری