مطالعه ارتباط بین هزینه‎ های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

قسمتی از متن پایان نامه :

5-4. مقایسه نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه‎ها با نتایج تحقیقات پیشین

نتایج این پژوهش مطابق نتایج تحقیقات گرینا و همکاران (1999)، هارینگتون (1987) و ژائو (2000) می­باشد. نتایج حاصل از تحقیقی که بر رفتار هزینه‎های کیفیت در شرکت قالب های صنعتی ایران خودرو در سال1390 انجام پذیرفت، نشان می‎دهد هزینه کیفیت می‎تواند بسیاری از نقطه‎های تاریک در هزینه‎ها و ارتباط بین انواع هزینه‎ها را روشن نماید. یافته‎های این پژوهش عیان می‎سازد که می‎توان با کنترل هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی، طریقه هزینه‎های شکست را تحت کنترل در آورد. همچنین می­توان درخصوص وضعیت ضایعات و دوباره‎کاری­ها و نسبت آن با هزینه‎های کنترل کیفیت، اظهار نظر نمود. نتایج پژوهش موید ارتباط معکوس طرح شده توسط جوران می باشد که اظهار می‎نماید هزینه­های پیشگیری و ارزیابی ارتباط معکوس با هزینه‎های شکست دارد.

نتایج پژوهش حاضر نیز بر مبنای نظریه جوران نشان داد که بین مجموع هزینه‎های پیشگیری و ارزیابی، و هزینه‎های شکست مواد و منابع انسانی و شرکت‎ به صورت کلی، ارتباط معکوس و معنادار هست اما در بخش ماشین‎آلات ارتباط معکوسی نظاره نگردید. و هچنین بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی ارتباط مستقیم و معنادار،  و بین هزینه‎های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی ارتباط معکوس و معنادار نظاره گردید.

5-5. بحث و نتیجه‎گیری کلی

در این پژوهش ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال های 90 تا 92 مطالعه گردید. همانطور که بر مبنای نظریه جوران (1962) انتظار می­رفت نتایج پژوهش بیانگر ارتباط معکوس میان هزینه پیشگیری و ارزیابی از یک سو و هزینه شکست از سوی دیگر می­باشد و بر این اساس سرمایه­گذاری بیشتر در دو بخش پیشگیری و بازرسی سبب کاهش هزینه‎های شکست می‎گردد. پس سطحی از کیفیت هست که در آن هزینه‎های کیفیت در حداقل خود واقع می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بین مجموع هزینه‎های ارزیابی و پیشگیری شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی ارتباط مستقیم و معنادار، و بین هزینه‎های شکست شرکت و سطح کیفیت محصول تولیدی ارتباط معکوس و معنادار هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف اساسی از انجام پژوهش:

هدف اصلی از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین اجزای هزینه‎های کیفیت و کیفیت برای هر یک از عناصر (مواد، ماشین‎آلات، عامل بشر و شرکت) در شرکت شیر پگاه خوزستان برای سال-های 1390 تا 1392 می‎باشد.

این پژوهش در محاسبه و جمع‎آوری هزینه‎های مرتبط با کیفیت دارای اهداف اصلی و فرعی می‎باشد.

که اهداف اصلی عبارتند از:

 • آشنایی با مراکز فعالیت ایجاد کننده هزینه‎های کیفیت
 • تبیین چگونگی جمع‎آوری و تجزیه و تحلیل هزینه‎های کیفیت
 • طبقه‎بندی هزینه‎های مربوط به کیفیت
 • کسب معیاری برای سنجش اندازه روی آوردن سازمان به کیفیت
 • کسب شناخت از چگونگی تاثیر هزینه‎های کیفیت بر کیفیت محصول تولیدی
 • کسب شناخت کافی از اجزای هزینه‎های کیفیت در این شرکت تولیدی

و اهداف فرعی نیز عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • ایجاد آگاهی در پرسنل نسبت به هزینه‎های کیفیت پایین کالا و خدمات
 • تعیین اینکه در چه بخشی بیشترین هزینه‎ها اتفاق می‎افتد
 • تنظیم طریقه هزینه‎های کیفیت
 • نمایش تأثیر فعالیت‎های بهبود کیفیت در کل شرکت
 • سرمایه‎گذاری در فعالیت‎های صحیح پیشگیرانه
 • کمک به بهره گیری کنندگان مانند مدیران شرکت های تولیدی، اساتید، دانشجویان حسابداری و مدیریت مالی
 • توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه‎های کیفیت

مطالعه ارتباط بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان

پایان نامه - تز - رشته حسابداری