مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4-6- ریسک ورشکستگی

ریسک ورشکستگی را ناتوانی شرکت در پرداخت به موقع تعهدات و بدهیهایش اظهار می­کنند، و اینطور اظهار میدارند که این ریسک با نقدینگی شرکت در ارتباط می باشد . ریسک ورشکستگی  تابعی از ریسک تجاری و مالی می باشد ،یعنی ترکیبی از این دو ریسک می­تواند شرکت را ورشکسته نماید . به تعبیری دیگر با مطالعه اندازه نوسان­پذیری سود عملیاتی و حجم هزینه­های ثابت مالی ، می­توان نتیجه گرفت که با بالا بودن این دو ریسک، فاکتور ریسک ورشکستگی شرکت نیز بالا خواهد بود. حال اگر شرکتی درجه ریسک تجاری بالایی را متحمل شده باشد می­بایست ریسک مالی را در سطح پایینی نگه دارد و برعکس اگر شرکت از ریسک تجاری پایینی برخوردار باشد،دراین حالت می­تواند درجه ریسک مالی بالایی را تحمل کند . از طریق برقراری تعادل بین ریسک تجاری و ریسک مالی، شرکتها قادر خواهند بود ریسک ورشکستگی خود را کنترل نمایند (جولای،1388).

2-4-7- ریسک کاهش قیمت سهام

علت های زیادی مبنی بر نوسان بیش از حد بازار سهام هست یک ریسک که با دیدگاه مبتنی بر کارایی بازار سازگار می باشد، ریشه در متغیر بودن بتا دارد. پس میتوان ادعا نمود که ریسک شرکت و نوسان آن می­تواند تاثیرات چشمگیری در بازار و قیمت سهام داشته باشد(چن و هنگ، 2001،ص 345-381).

علت های دیگر ریشه در عوامل رفتاری سرمایه گذاران دارند. الگوی شتاب ارائه شده توسط دانیل هرش لیفر و سابرامانیان (1998) بر پایه این فرض قرار دارد که زیرا قیمت سهام دارای افت و خیز شدید می­باشد، بازار شاهد نوسانات شدید خواهد گردید از سویی دیلانگ و شلیفر(1990) استدلال دیگری نمودند، آنها اساس فرض خود را بر این گذاشتند که بازار سرمایه از یک سو خردگراست و از سوی دیگه دارای سرمایه­گذارانی می باشد که به نتیجه­های مثبت دست می­یابند. مقصود از سرمایه­گذارانی که به نتیجه های مثبت دست می­یابند کسانی هستند که هنگام بالا رفتن قیمت سهام شاهد کاهش قیمت خواهند بود. به هر حال این پژوهشگران چنین استدلال میکنند که سرمایه گذاران خردگرا برای اینکه بتوانند از مزایای حاصل از بالا رفتن قیمت بهره­مند شوند، می­کوشند بر واگن همدستان خود سوار شوند، در نتیجه بازار شاهد نوسانات شدید خواهد گردید.

چنین به نظر می­رسد که مسئله مطرح شده به وسیله شیلر مبنی بر نوسان بیش از حد بازار کماکان بدون پاسخ باقی مانده می باشد، نتیجه­های ارائه شده به وسیله سایر محققین بیانگر این می باشد که اگر بتوان سود خالص را از زاویه­ای بسیار شفاف تعریف نمود، چنین نوسانی وجود نخواهد داشت و اینکه حتی اگر نوسان فوق­العاده زیاد وجود داشته باشد، باز هم می­توان با بهره گیری از الگوهای بخردانه مبتنی بر ثابت بودن بتا این پدیده را توجیه نمود. از سوی دیگر امکان دارد نوسان بازار ریشه در عوامل رفتاری سرمایه­گذاران داشته باشد، پدیده­ای که بابازارهای کارا ناسازگار می باشد.

از طرفی، یکی دیگر ازویژگی­های برجسته قیمت­ دارایی­ها، جهش پایدار و متناوب این قیمت­ها نسبت به تخمین ارزش ساختاری آنهاست که به اصطلاح حباب قیمتی نامیده می­گردد.حباب­ها اغلب با حضور پیشرفت­های حقیقی در سطح بهره­وری و سوددهی اولیه یک بنگاه یا صنعت به وجودمی­آید، اما تاریخ نشان داده می باشد که در این وضعیت، سرمایه­گذاران در مورد توانایی­های اساسی این اقتصاد مبالغه می­کنند(گرین اسپین،2002).

پس تفسیر اندازه تغییرات کوتاه مدت قیمت دارایی­ها در چارچوب بازارهای کارآمد و عقلایی همچنان یک چالش محسوب می­گردد. مطالعه­های تجربی بسیاری نشان داده­اند که قیمت­های سهام نوعی (فراریت افراطی) از خود نشان می­­دهند، به آن معنا که این قیمت­ها به قدری تغییر می­کنند که تفسیر و تبیین آنها به واسطه تغییرات عناصر بنیادین از قبیل سود سهام یا اندازه وجوه در گردش امکان پذیر نیست. از اینرو با افزایش اینگونه نوسانات در بازار سهام  این امکان پیش می آید که سرمایه­گذاران با ریسکی مواجه شوند که موجب کاهش قیمت سهام آنها در آینده گردد که به آن ریسک کاهش قیمت گویند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش:

در این پژوهش اهدافی با دیدگاه­های متفاوت اظهار شده.

اهدف علمی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام پژوهش، این اهداف پیگیری می گردد:

1- تبیین ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری.

1-1- تبیین ارتباط بین قابلیت جانشینی کالاها و ریسک اعتباری.

1-2- تبیین ارتباط بین اندازه بازار و ریسک اعتباری.

1-3- تبیین ارتباط بین هزینه های ورود به بازار و ریسک اعتباری.

1-4- تبیین ارتباط بین شدت تمرکز صنعت و ریسک اعتباری.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5- تبیین ارتباط بین تعداد شرکتهای فعال در یک صنعت و ریسک اعتباری.

اهدف کاربردی پژوهش:

اما نتایج این پژوهش با در نظر داشتن هدف کلی آن میتواند اهداف کاربردی، برای گروههای زیر داشته باشد:

– تحلیل گران مالی: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد.

– سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: ریسک اعتباری هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران مهم خاصی می باشد. پس اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای ریسک اعتباری بالایی هستند، مهم می باشد.

– بانک ها و اعتبار دهندگان: نتایج این پژوهش میتواند جهت تحلیل شرکت هایی که دارای سطوح مختلف از رقابت در بازار محصول هستند، مفید واقع گردد. زیرا بانک ها و اعتبار دهندگان می توانند از نتایج این پژوهش برای اعطای وام به بنگاهای اقتصادی بهره گیری نمایند.

مطالعه ارتباط بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری