مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده  بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اظهار مسأله

پیش بینی سود به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی و عامل کلیدی تاثیر گذار و شاخص مناسب در تصمیم گیری‌های اقتصادی می باشد که از دیر باز مورد علاقه ی بهره گیری کنندگان بوده می باشد.

این توجه ناشی از بهره گیری سود در مدل‌های ارزشیابی سهام، کمک به بهبود بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت تعهدات، معیار پیش بینی عملکرد آتی شرکت و یا سود تقسیمی در آینده و در نهایت معیار سنجش اندازه موفقیت شرکت در آینده می‌باشد. مطالعه این موضوع که سود در قالب یک رقم کلی(معمولأ به صورت سود هر سهم EPS) چه اندازه اطلاعات در بر دارد، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. سود بیانگر مجموعه‌ای از عملیات شرکت‌ها طی یک دوره زمانی می باشد. در بعضی کشور ها پیش بینی سود توسط دو گروه 1- مدیریت شرکت 2- تحلیل گران مالی انجام می گردد. در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت ها مکلف هستند که اطلاعات مربوط به پیش بینی سود خود را از طریق بورس اوراق بهادار در اختیار سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی قرار دهند.

در بازار سرمایه، سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند در این بازارها معمولأ سود حسابداری مبنایی برای تعیین قیمت سهام می‌باشد و به این دلیل اینکه سودهای واقعی متعلق به گذشته می باشد بسیاری از صاحب نظران مالی عقیده دارند که صحت پیش بینی سود توسط مدیران مبنایی برای سرمایه گذاری بود و میتواند اطلاعات سرمایه گذران را افزایش دهد.

پس اگر ابزار‌های مناسب برای تجزیه تحلیل در اختیار سرمایه گذار وجود داشته باشد، سرمایه گذار می‌تواند با مطالعه صنایع مختلف و شناخت شرکت‌های مختلف در بورس به سرمایه گذاری در صنعت و شرکت دلخواه خود، به هر اندازه که مایل باشد بپردازد. هدف این پژوهش، ارائه یک ابزار در کنار دیگر ابزار ها و شاخص ها برای کمک به سرمایه گذاران می باشد، تا بتوانند بهترین سرمایه گذاری را با ریسک کمتر و بازده بیشتر انجام دهند. بر اساس مطالعه در مطالعات مقالات گوناگون مشخص گردید که متغییرهای مختلفی به عنوان عوامل موثر بر صحت پیش بینی سود موثر هستند و به اعتقاد مدیران نوسانات شدید سود منجر به کاهش قابلیت پیش بینی سود خواهد گردید. عوامل اقتصادی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و… و عوامل حسابداری مانند عواملی هستند که قابلیت صحت پیش بینی سود را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش قصد داریم صحت پیش بینی سود را به عنوان متغییر وابسته و تاثیر نرخ تورم، نرخ ارز، شاخص‌های بورسی و نسبت ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی  را به عنوان متغییر مستقل مورد مطالعه قرار دهیم.

فرمول صحت پیش بینی سود=                       EPSF – EPSA

در این پژوهش مجموعه شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

1- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ تورم و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

2- چگونه ارتباط‌ای بین نرخ ارز و صحت پیش بینی سود شر کت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

3- چگونه ارتباط‌ای بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و متغیرهای کلان اقتصادی بر صحت  پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران هست؟

مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی و نسبت ارزش بازار به دفتری بر صحت پیش بینی سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری