پایان نامه ارشد

پایان نامه تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع در موسسات مالی و اعتباری

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : 5-4- مطالعه فرضیه و اهداف پس از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارتباط بین هدف‌ گذاری براساس پیش‌ بینی مبتنی بر منطق فازی و شبکه‌ های عصبی با روش جاری در مؤسسات …

 تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری سایت منبع قسمتی از متن پایان نامه : 2-4- مؤسسات مالی و اعتباری  و بانک مرکزی 2-4-1- تعریف Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری – پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : 1-10- تعاریف واژگان هدف‌گذاری: عبارت می باشد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

سایت منبع  تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : 1-3- ضرورت انجام پژوهش امروزه دیگر مسئولیت بسیار سنگین و Read more…

By 92, ago