پایان نامه

فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا-پایان نامه ارشد

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قسمتی از متن پایان نامه : تعریف عملیاتی واژه­ها:      رسمیت: Read more…

By 92, ago