پایان نامه

مقاله فارسی بررسی فرازهایی از تمرکز، رسمیت سازمان و تأمین بموقع کالا-دانلود پایان نامه

  عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب قسمتی از متن پایان نامه : : رسمیت و تمرکز 2-1-1 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه ارشد: تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع …

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : 3-5- نحوه آماده سازی داده ها برای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه رشته حسابداری: تدوین الگوی مناسب برای پیش‌بینی دقیق منابع آتی و تعیین اهداف جذب منابع در موسسات …

عنوان کامل پایان نامه :  تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : 2-7-3- شبکه عصبی – فازی هر یک Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود مقاله فارسی پایان نامه تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

سایت منبع  تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری قسمتی از متن پایان نامه : 1-2- بیان مسئله پژوهش مؤسسات مالی و اعتباری برای رشد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری

 تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌ های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری سایت منبع قسمتی از متن پایان نامه : چکیده : قدرت و اعتبار موسسات مالی و اعتباری به Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد ارتباط بین بهره وری و سود تقسیم‌ شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 تعیین ارتباط بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت ‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 3-3- جامعه آماری جامعه آماری مربوط به این پژوهش Read more…

By 92, ago